CAW Boom Mechelen Lier

U bent hier

CAW Boom Mechelen Lier richt Overkop-huis op!

08.06

CAW Boom Mechelen Lier richt Overkop-huis op!

Rode Neuzen-budget voor Mechelse jongeren

Wij bouwen een brug tussen kwetsbare jongeren en hulpverlening. We zorgen ervoor dat jongeren zelf hulp durven zoeken én dat hulpverleners weten hoe ze jongeren kunnen bereiken.

Rode Neuzen-campagne

Met de opbrengst van de populaire ‘Rode Neuzen’-campagne, zetten verschillende organisaties zich in om jongeren met psychische problemen te helpen. Het Rode Neuzen Fonds geeft organisaties financiële middelen om een ‘Overkop-huis’ op te richten waar jongeren terecht kunnen. Organisaties konden een dossier indienen met hun aanpak van een Overkop-huis. Vandaag werden de geselecteerde projecten bekendgemaakt.

ROJM OVERKOP

In de provincie Antwerpen is het project ‘ROJM OVERKOP’ geselecteerd, ingediend door CAW Boom Mechelen Lier. Ons Overkop-huis wordt een samenwerking met het Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen (ROJM) en nog 13 andere partners in regio Mechelen. Peter van het project is Bart Somers, burgemeester van Mechelen. Het project wordt nog dit najaar opgestart.

Brug tussen kwetsbare jongeren en hulpverlening

In ons Overkop-huis bouwen we een figuurlijke brug tussen de bestaande hulpverlening en kwetsbare jongeren. We merken namelijk dat deze jongeren weinig aansluiting vinden bij de hulpverlening.
We hebben ons concept samen met ROJM uitgewerkt, een centrum met een zeer professionele jeugdwerking. ROJM staat open voor alle culturen en nationaliteiten. Het centrum biedt jongeren een plaats voor ontmoeting, ontspanning, huiswerkbegeleiding, sport,… Door met ROJM samen te werken, kunnen we de hulpverlening tot bij de jongeren brengen.
We merken dat jongeren die met problemen kampen, weinig vertrouwen hebben in het huidige hulpverleningsaanbod. Met de middelen van het Rode Neuzen Fonds hopen we een brug te bouwen naar de hulpverlening.
We willen samen met de partnerorganisaties de jongeren sterker maken en de drempel naar de hulp verlagen. Jongeren met psychische problemen die geen hulp krijgen, zijn enorm kwetsbaar. We willen ook de hulpverleningsorganisaties sensibiliseren en ondersteunen zodat ze deze jongeren kunnen bereiken en helpen.

Samen sterk voor jongeren

We kunnen voor ons Overkop-huis rekenen op een sterke samenwerking met diverse organisaties in de regio. De nood voor deze aanpak is dan ook hoog. Samen staan we sterk en kunnen we bruggen bouwen die in beide richtingen bewandeld worden.

Bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!