CAW Boom Mechelen Lier

U bent hier

Justitieel Welzijnswerk (JWW)

Een opsluiting in de gevangenis is ingrijpend. Als gedetineerde kan je met vragen en problemen zitten. Dit geldt ook voor anderen die in contact komen (of dreigen te komen) met justitie: naaste familie en vrienden van gedetineerden, ex-gedetineerden, mensen onder voorwaarden of elektronisch toezicht,... Je kan door een moeilijke periode gaan met vragen en onduidelijkheden.

Alle gedetineerden en hun familie en omgeving kunnen beroep doen op Justitieel Welzijnswerk (JWW). De medewerkers van JWW bieden hulpverlening in de gevangenis en erbuiten. Dat kunnen enkele gesprekken zijn of een trajectbegeleiding.

Onze hulpverlening is gratis, vertrouwelijk en onafhankelijk van justitie.

Voor gedetineerden 

Waarvoor kan je als gedetineerde bij ons terecht?

  • info en advies met betrekking tot financiën (inkomen, schulden, rekeningen,...), werk/zinvolle dagbesteding, huisvesting, verslavingsproblematiek, het aanbod in de gevangenis (cursussen, vormingen, ontspanningsactiviteiten,...), mogelijke stappen in het kader van herstel (bemiddeling, Herstelfonds,...),...;
  • praktische en administratieve hulp zoals ondersteuning bij het contacteren van andere diensten (OCMW, je werkgever,...), hulp bij het opstellen van brieven,...;
  • vertrouwelijke en ondersteunende gesprekken over je situatie, gevoelens,...;
  • doorverwijzing.

Contact

Je kan JWW contacteren door een rapportbriefje te schrijven. Eén van onze trajectbegeleiders zal je dan oproepen voor een individueel gesprek.

Wat na de gevangenis?

Als je tijdens je detentie in trajectbegeleiding bent bij JWW, kan je ook na je vrijlating beroep doen op ons. Dit doe je door je zorgtickets te gebruiken, die je bij je persoonlijke spullen vindt wanneer je vrijkomt. Met je zorgtickets kan je na je vrijlating nog 3 keer een gesprek vragen met je trajectbegeleider.
Deze nazorggesprekken gaan door buiten de gevangenis.


Voor familie en omgeving

Waarvoor kan je als familielid of partner bij ons terecht?

Als familielid, partner of andere betrokkene uit de omgeving van een gedetineerde, kan je ook met vragen en zorgen zitten.

Wanneer bijvoorbeeld je partner is opgepakt en je je afvraagt:
“Hoe moet het nu met mij verder? Wat met onze relatie? Wat vertel ik aan onze kinderen? En mogen zij mee op bezoek komen? Hoe kan ik nu nog de huur betalen?”
Dit is een voorbeeld van een situatie waarin JWW je op verschillende vlakken kan ondersteunen.

Je kan bij ons terecht voor:

  • info en advies (over strafrechterlijke zaken, de gevangenis, administratie, relaties, opvoeding, financiën,...);
  • praktische en administratieve hulp (bij het opstellen van brieven, contacten met huisbaas, werkgever, OCMW,...);
  • emotionele ondersteuning;
  • doorverwijzing.

Contact

Je kan JWW telefonisch en via e-mail bereiken:
015 695 695 (algemeen onthaal van CAW Boom Mechelen Lier)
jww@cawboommechelenlier.be

Je kan ook langskomen tijdens het wekelijks permanentiemoment in de wachtzaal voor bezoekers in de gevangenis. De datum van het volgende permanentiemoment hangt steeds op in de wachtzaal.

Je kan ons ook bereiken via het brievenbusje van JWW in de wachtzaal.